NATIONAL PLAYERS OF GUJARAT

                        (click on player name for more details)

 

Harmeet Desai (2)                                                                

Harmeet Desai                   Manav Thakkar                     Manush Shah


Devesh Karia                                  Kaushal Bhatt (30)                              Ishaan Hingorani (4) - Copy

Devesh Karia                       Kaushal Bhatt                   Ishaan Hingorani           


                            Soham Pandya

  Chitrax Bhatt                     Soham Pandya


 

 

Frenaz Chipia                               Filjah Kadari _ 5SRTTT17 (2) - Copy                                 DSC_3428

Frenaz Chipia                 FilzahFatema Kadri                Namna Jayswal